ĐỀ XUẤT KHỞI NGHIỆP

“Xây dựng mô hình trồng, chưng cất tinh dầu và các sản phẩm, dịch vụ từ tinh dầu thiên nhiên trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

 

Nếu được thực hiện, đề xuất sẽ mang hiệu quả sau:

– Về kinh tế:

+ Đóng góp tăng trưởng cho địa phương, hướng bền vững, phù hợp với chủ trương tăng trưởng xanh. Nâng cao giá trị tăng thêm của các sản phẩm nông nghiệp.

+ Góp phần cải thiện thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

+ Tạo điều kiện cho sản xuất hữu cơ từ việc tận dụng bả nhiên liệu sau khi chưng cất để làm phân bón hữu cơ.

– Về xã hội:

+ Giải quyết việc làm lao động nông thôn: giúp những hộ gia đình có đất canh tác kém hiệu quả từ việc trồng lúa hoặc hoa màu khác,

– Về môi trường:

+ Bảo vệ môi trường, ứng phó với hạn hán và xâm nhập mặn, góp phần bảo vệ sức khoẻ cộng đồng.

+ Hiện thực hóa chủ trương tăng trưởng xanh tại địa phương.

– Các sản phẩm của đề xuất:

+ Tinh dầu nguyên chất: Sả, Cam, Bưởi, Tắc (hạnh/quất),…

+ Phân bón hữu cơ.

  • Thông tin liên hệ: Công ty TNHH Vina – Sả
  • Người liên lạc: Đỗ Văn Dinh, phone: 0939518 886.
  • https://vinasa.vn